PC-Mobile Kính chào quý khách
Ngôn ngữ
Thời gian làm việc: 11:00 AM -00:00 PM

Một vài điện thoại sản phẩm xách tay Mỹ, Nhật, Hàn,... 
Không thể tự động nhận hay tự cài đặt cấu hình 3G. 
Các bạn cách để cấu hình 3G giúp cho các bạn có thể tự cài đặt cấu hình 3G tại nhà mà không phải đem ra dịch vụ.

Các bước bao gồm: 
B1: Vào cài đặt/nhiều hơn/mạng di động/điểm truy cập
B2: Chọn dấu cộng hoặc thêm nữa để thêm điểm truy cập.
B3: Cài đặt điểm truy cập.
B4: Save và chọn điểm truy cập đó để sử dụng, khởi động lại máy nếu cần.


1. Cấu hình 3G Viettel :
APN: e-connect (nếu là sim 3g chuyên dụng) hoặc v-internet (nếu là sim di động kích hoạt 3g)
user: để trống
pass: để trống
Dial Number (Nếu cần): *99#
2. Cấu hình 3G Mobifone:
APN: m-wap
user: mms
pass: mms
Dial Number (Nếu cần): *99#
3. Cấu hình 3G Vinaphone:
APN: m3-world
user: mms
pass: mms
Dial Number (Nếu cần): *99#
 

Có thể tham khảo Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=pNK4uJAa1I0Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay -

Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay

Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay

Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay

Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay
Hướng dẫn cấu hình mạng 3G trên điện thoại xách tay
lên đầu trang